5 zasad dla kupującego fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to forma zbiorowego inwestowania, której zadaniem jest pomnażanie zainwestowanych pieniędzy. Mówiąc prościej, każdy inwestor wpłaca tyle, na ile ma ochotę i na ile go stać, a profesjonalista zarządza powierzonymi pieniędzmi, kupując za nie akcje, obligacje, czy inne wartości i odsprzedaje z odpowiednim zyskiem. To, co znajdzie się w portfelu, zależy od polityki zarządzania danym funduszem.

Zobacz także: Jak inwestować w fundusze?

1. Analizuj wyniki

Sprawdzaj wyniki i porównuj je z konkurencją, tylko pamiętaj, że historyczne stopy zwrotu wcale nie muszą się powtórzyć. Zdarzają się sytuacje, takie jak np. ostatnia, związana z koronawirusem, której nie dało się przewidzieć, bo miała miejsce po raz pierwszy. Sztuką jest osiąganie dobrych wyników, ale potrzebny na to stosunkowo długi okres.

2. Kupuj tanio, staraj się sprzedać drogo

Ta zasada dotyczy nie tylko funduszy, jest tak samo istotna w przypadku każdej inwestycji. Nieważne, jaką decyzje inwestycyjną podejmujesz nigdy nie możesz być pewien, że wybrałeś idealny moment. Staraj się jednak dostosować do ogólnego trendu, jeśli wszyscy kupują, kupuj. Gdy ogół sprzedaje, sprzedawaj. Nie zarobisz w ten sposób zbyt spektakularnie, ale też masz szansę nie stracić.

3. Nigdy nie inwestuj wszystkiego, co masz

To prosta zasada, której należy bezwzględnie przestrzegać. Nigdy nie inwestuj wszystkich swoich oszczędności i nie lokuj w fundusze środków, o których wiesz, że mogą ci być niedługo potrzebne. Fundusze to doskonały sposób na inwestowanie nadwyżek finansowych, ale nie oszczędności, które mają stanowić zabezpieczenie finansowe rodziny, w razie niespodziewanych zdarzeń.

4. Nie kupuj wszystkiego za jednym razem

Bardzo trudno jest określić moment, w którym jednostki funduszu są najtańsze. To jedna z przyczyn, dla których najkorzystniej jest rozłożyć ryzyko w czasie. Zakup jednostek w kolejnych transzach, w ciągu na przykład sześciu miesięcy pozwala na znaczne obniżenie ryzyka, że kupimy zbyt drogo.

5. Nie trać pieniędzy

Kiedy tylko zauważysz, że inwestycja zaczyna przynosić straty, których absolutnie nie będziesz w stanie zaakceptować, wycofaj swoje środki. Nie ma najmniejszego sensu, abyś tracił swoje pieniądze. Możesz zmienić rodzaj funduszu na bardziej stabilny i bezpieczny. Wszystko zależy od tego, jakie ryzyko jesteś w stanie ponieść.